لیست مطالب مرتبط با اندروید

APP|اپ

WhatsApp بتا برای آندروید 2.18.282 چه چیز جدیدی در راه ست؟

میلاد شاکر | یکشنبه-۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۰ |ویرایش| یکشنبه-۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

WhatsApp به تازگی یک بروزرسانی جدید را از طریق برنامه بتا Google Play ارائه کرده است، نسخه 2.18.282 را عرضه کرده است. بیایید با هم چیز جدیدی پیدا کنیم...

ربات پیام ناشناس بگوبات رایگان @bgobot

میلاد شاکر | یکشنبه-۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

ربات پیام ناشناس رایگان با امکان ارسال ویس، عکس،متن و فایل و موسیقی و همچنین امکان پاسخ به پیام های دریافتی

صفحه ای وجود ندارد!