لیست مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی

امواج ماوراء بنفش و کاربرد آن در پزشکی

میلاد شاکر | دوشنبه-۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵ |ویرایش| دوشنبه-۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸

پرتو ماوراء بنفش UV به طور طبیعی 10 درصد پرتو خورشید را تشکیل می‌دهد، جزء پرتوهای غیر یونساز بوده و دارای خواص فیزیکی فوتوالکتریک و خواص شیمیایی فلوئورسانس و فوتو شیمیایی است.

معرفی آزمون پوسچروگرافی | Posturography |CDP

میلاد شاکر | چهارشنبه-۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۶

پوسچروگرافی یک یک آزمون تعادل پیشرفته است، آنالیزهای فیزیولوژیکی که موقعیت بدن، تعادل و حس تعادل را ارزیابی می کند...

میکرو ربات هایی با قابلیت تغییر شکل و حرکت در بدن

میلاد شاکر | یکشنبه-۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۶ |ویرایش| یکشنبه-۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰

زمانی خواهد رسید که ربات های بسیار ریز می توانند در بدن انسان شنا کنند یا به حرکت درآیند و جراحی هایی انجام دهند

ربات جراح چشم AXSIS

میلاد شاکر | دوشنبه-۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۵ |ویرایش| یکشنبه-۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

Axsis توانایی طراحی هوشمند رباتیک را نشان می دهد. یک ربات جراحی که به طرز چشمگیری کوچکتر بوده و با این حال توانایی های بیشتری از دستگاه های فعلی دارد.

درمان سرطان با ربات های کوچک

میلاد شاکر | دوشنبه-۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۷

در مبارزه با سرطان ربات کوچکی می تواند موفق شود... کوچکترین ربات پزشکی در جهان می تواند به مبارزه با سرطان کمک کند و دیگر عملکردهایی که روش های معمول جراحی نمی توانند انجام دهند.

مهندسی پزشکی | میلاد شاکر | پنجشنبه-۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۰

انواع پرتوها

انواع پرتوها عبارتند از: 1- پرتوهای یون ساز: حداقل انرژی لازم برای یونیزاسیون ev 21/4 است. مثل پرتوهای گاما. 2 -پرتوهای غیر یون ساز.

کشف عضو جدید بدن - جاذب مایعات

میلاد شاکر | شنبه-۱۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۹

دانشمندان در تحقیقی جدید ادعا می کنند عضو جدیدی در بدن انسان کشف کرده اند که در حقیقت به عنوان جاذب مایعات عمل می کند. این عضو احتمالا بزرگترین عضو بدن باشد.

اپی ژنتیک و شباهت و تفـاوت دوقلوها

میلاد شاکر | شنبه-۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶

پی ژنتیک به چگونگی تغییرات فنوتیپی یک سلول بدون تغییر در توالی دی.ان.ای گفته می شود.

عضو جدید 15 میکرونی چشم

میلاد شاکر | شنبه-۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۳:۲۲

محققان عضو جدیدی در بدن انسان کشف کرده اند که فقط 15 میکرون (15 هزارم میلی متر) ضخامت دارد.

مهندسی پزشکی | میلاد شاکر | جمعه-۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۳:۰۹

آیا جراحی «دی ان آ» نسل بعد را عوض میکند؟

اصلاً میتوانیــد تصور کنی دلیل یک مشکل پزشکی در شما عمل جراحی یکی از والدینتان مخصوصـاً مادرتان در دوران جوانی اش باشد؟