لیست مطالب مرتبط با نجوم

اولین داده‌های فضاپیمای پارکر در دسترس عموم قرار گرفت

میلاد شاکر | دوشنبه-۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۴

مدتی است که فضاپیمای پارکر برای بررسی نحوه‌ی انتقال گرما و موج انرژی بین اتمسفر و همچنین علت شتاب ذرات پر انرژی خورشید، به تاج خورشیدی نزدیک شده و داده‌هایی جمع‌آوری کرده، که بخشی از اولین داده‌های این فضاپیما بصورت عمومی منتشر شد.

صفحه ای وجود ندارد!