+

عضو جدید 15 میکرونی چشم

محققان عضو جدیدی در بدن انسان کشف کرده اند که فقط 15 میکرون (15 هزارم میلی متر) ضخامت دارد.

اما کشفش کمک بزرگی به درمان بیماری ها و جراحی چشم است. دکتر هارمینددوا استاد دانشگاه ناتینگهام که این عضو جدید را در قرنیه چشم انسان کشف کرده، آن را لایه دٌوا نامگذاری کرده است. تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر دوا با تزریق هوا به پشت این لایه و سپس اسکن دقیق و چند مرحله با میکروسکوپ الکترونی این لایه نازک را کشف کردند.


این کشف باعث تغییر در کتاب های پزشکی می شود و همچنین میتوان بیماری های زیادی را به نداشتن یا پارگی این لایه نسبت داد که تا پیش از این درمان مشخصی نداشتند. همینطور افزایش دانسته ها درباره این لایه میتواند کمک بزرگی به کاشت و پیوند قرنیه و دیگر عمل های جراحی چشم باشد.


منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و اخبار و مقاله