+

میکرو ربات هایی با قابلیت تغییر شکل و حرکت در بدن

زمانی خواهد رسید که ربات های بسیار ریز می توانند در بدن انسان شنا کنند یا به حرکت درآیند و جراحی هایی انجام دهند


و یا داروی مورد نظر را به نقطه ی خاصی از بدن برسانند یا به پاکسازی شریان ها بپردازند. اما بدن دارای محیط های بسیار خاص و متفاوت می باشد که هر قسمت از آن دارای شرایط خاص خود می باشد که باید ربات ها توانایی انطباق خود با محیط را داشته باشند.

محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ با همکاری محققان موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان، میکرو ربات هایی را ساختند که در واکنش به محیط اطراف، به طور خودکار تغییر شکل می دهند و قادرند درون بدن انسان حرکت کنند.

این میکرو ربات ها از لایه هایی از جنس هیدروژل زیست سازگار تشکیل شده اند که به صورت اوریگامی تاخورده اند.

درون هیدروژل ذرات مغناطیسی کوچکی تعبیه شده است تا با استفاده از یک میدان الکترومغناطیسی متغیر از خارج بدن بتوان آن ها را کنترل کرد.

این میکرو ربات ها به گونه ای طراحی شده اند که بسته به شرایط محیط اطراف، تغییرشکل می دهند تا مناسب ترین وضعیت را برای حرکت در بدن به دست آورند.

برای مثال تغییر شکل به صورت یک تیوب کشیده دنباله دار، مناسب ترین وضعیت برای حرکت کردن در مایعات دارای گرانروی پایین است.

محرک تغییر شکل این ربات ها میزان تجمع ساکارز درون آن ها است.

محققان برای آزمایش عملکرد ربات ها از لوله های نازک شیشه ای حاوی مایعاتی با گرانروی متفاوت استفاده کردند و توانستند مناسب ترین شکل ربات ها را برای هر نوع محیط شناسایی کنند.

محققان از سال ها قبل در تلاش بودند تا چنین ربات هایی را بسازند و امیدوارند نتایج این تحقیقات راه را برای تولید ربات هایی با قابلیت دارورسانی مستقیم به اندام های مختلف بدن و حتی جراحی اندام های داخلی با روش های غیرتهاجمی هموار کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science Advances منتشر شده است.منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و عمومی