+

معرفی آزمون پوسچروگرافی | Posturography  |CDP

پوسچروگرافی یک یک آزمون تعادل پیشرفته است، آنالیزهای فیزیولوژیکی که موقعیت بدن، تعادل و حس تعادل را ارزیابی می کند...

پوسجر عبارت است از چگونگی وضعیت و موقعیت قسمتهای مختلف بدن با یکدیگر در حالتهای ثابت و یا متحرک که   بدون تمایل به ایجاد deformity و با حداقل مصرف انرژی موجب  Functionبهتر و مناسب تر فرد  میشود.

 این آزمون شامل انجام وظایف مختلفی است که با چشمان باز و بسته می شود، از شما خواسته خواهد شد که بر روی یک صفحه نمایش متمرکز شوید.

کنترل تعادل یکی از اساسی ترین سیستم های حسی حرکتی بدن برای داشتن زندگی با کیفیت است.ضعف تعادل و کنترل پوسچر می تواند در عملکرد روزانه مانند راه رفتن ، دویدن ،ورزش کردن ، ایستادن و .... تاثیر گذار باشد. سیستم کنترل تعادل یک سیستم چند حسی است که دارای عوامل موثر بسیار می باشد.


دسته بندی تعادل از دیدگاه اولمستد و گاسکوریچ:

تعادل ایستا = حفظ یک وضعیت با کمترین حرکت

تعادل نیمه پویا = حفظ وضعیت درحالی که سطح اتکا ( base of support (BOS  جابجا  نمیشود.

تعادل پویا = حفظ ثبات در‌حالی که بک حرکت توصیف شده اجرا میشود.


عوامل موثر برتعادل:

۱-اطلاعات حسی(سیستم های حسی):

            سیستم حسی-حرکت(حسی-پیکری)

            بینایی

            دهلیزی

۲-راهبرد های حرکتی

            مچ پا و ران و گام برداری

۳-پاسخ های حرکتی تحت تاثیر

            هماهنگی

            دامنه حرکت مفصل

            قدرت عضلانی

اطلاعات حسی مثل سیستم حسی‌پیکری(سوماتوسنسوری),بینایی , وسیبولار(دهلیزی) و....

 یکی از چالش های در ارزیابی تعادل , در افراد و گروه های مختلف (سنی,قد,وزن,فعالیت ورزشی,جنسیت و...) حفظ تعادل متفاوت است.

بطور مثال) از دید جنسیتی تعادل ایستای روی یک پای پسران نسبت دختران ضعیف تر است.

از دید سن , وقتی یک فرد به دوره سالمندی می‌رسد دچار ضعف عضلانی در اندام تحتانی(۵ برابر بیشتر) میشود و اختلال در راه رفتن شخص ۳ برابر میشود.

و یا از دید فعالیت ورزشی , بسکتبالیست‌ها تعادل ایستای کمتری نسبت به ژیمناست‌ها دارند و تعادل پویای کمتری نسبت به فوتبالیست‌ها دارند.

نیاز پزشکی:

۱-دارویی برای رفع عدم تعادل وجود ندارد

۲- شناسایی به موقع آن جلوگیری از آسیب رسیدن به اندام های دیگر میشود

۳-کاهش هزینه درمان 

۴-امکان ارزیابی توانبخشی در مراحل مختلف برای پزشک محیا میشود


روش های ارزیابی تعادل:

عملکردی = شبیه سازی آزمون هایی مشابه فعالیت روزانه.

غیر عملکردی = طراحی آزمون هایی که مشابه فعالیت روزانه نیست.


دستگاه پوسچروگرافی شامل:

صفحه نیرو متحرک

اتاقک بینایی متحرک

صفحه فیدبک

کامپیوتر

تجهیزات محافظتی

inVison

و بسته به نیاز از ماژول‌ها و  دستگاه‌های دیگر ساخته میشود

قطعات دستگاه پوسچروگرافقطعات دستگاه پوسچروگراف

آزمون های معمول در پوسچروگرافی:

۱-پاتو گرافیک پویا کامپیوتری (CDP = Computerized dynamic posturography )

۲-(limits of stability (LOS

۳-آزمون ( Dynamic Visual Acuity Test (DVA و  (Gaze Stabilization Test (GST


این آزمون ها مراحل مختلفی دارد:

 فرد باید روی دستگاه مخصوص بایستد.

پاهای فرد باید روی صفحه دستگاه ثابت بماند و نباید پای خود را حرکت داده و یا از روی  سکو بلند کند، زیرا این حالت به عنوان افتادن فرد تفسیر میشود.

 در طی آزمون، باید به آموزشهای متخصص عمل کرد.

 گاهی لازم است فرد چشم خود را ببندد و گاهی به تصویر رو به روی خود نگاه کند.

 گاهی صفحه زیر پای فرد حرکت می کند و گاهی از سطح نرم زیر پای فرد استفاده میشود.

نتایج این آزمون برای تعیین برنامه درمان توانبخشی بسیار اهمیت دارد.

 انواعی از این دستگاه برای توانبخشی نیز استفاده می شود.

 این آزمون به خوبی اختلال یکطرفه و دو طرفه دستگاه دهلیزی، مخچه، حس عمقی و بینایی را مشخص می کند


آزمون CDP  از سه آزمون تشکیل شده است:

  • sensory organization test (SOT, رمبرگ)
  • motor control test (MCT)
  • adaptation test (ADT)


برسی 3 وردی حسی در CDP :

ورودی بینایی

سوماتوسنوری

وستیبولار


SOT

 SOT توانایی بیمار را در جمع‌آوری اطلاعات صحیح و نادیده‌گرفتن اطلاعات نادرست را بررسی می‌کند.

در SOT در ۶ مرحله به مدت ۲۰ ثانیه فرد ۳ بار آزموده میشود (وضعیت ۱ و ۲ = آزمون رومبرگ)  توانایی بیمار را در کنار گذاشتن اطلاعات حسی غلط برسی میکند. 

افراد سالم از مچ‌پای خود برای حفظ تعادل در این آزمون استفاده میکنند ولی بیمارن از لگن خود ...


MCT  نیز توانایی بیمار در سازگاری با تکانه های قدامی - خلفی و نوسان بدن را بررسی می‌کند. نتایج این آزمون بصورت گرافیکی، مقدار درجه ناتوانی بیمار را نشان می‌دهد.

آزمون MCTآزمون MCTآزمون MCT

آزمون MCT

ADT،  انطباق سیستم حرکتی را بررسی می کند.

شماتیک آزمون ADTشماتیک آزمون ADT 

شماتیک آزمون ADTشماتیک آزمون ADT

در ADT و MCT توانایی و سرعت حفظ تعادل به وسیله سیستم راهبردی برای هماهنگی و حفظ تعادل پس از یک اختلال خارجی غیر منتظره را برسی میکند.

در این دو آزمایش چشم‌ها باید کاملاٌ باز باشد و بیمار توانایی چند دقیقه ایستادن ثابت را داشته باشد.

MCT : آزمونی ۳ مرحله ای با شدت کم , متوسط و شدید جابجا میشود صفحه نیرو (فورس‌پلیت) 

ADT : آزمونی ۵ مرحله ای که ۲ بار انجام میشود با زوایای مختلف که یکبار شیب رو به بالا و بار دیگر شیب رو به پایین است.

جمعیت هدف: 

آسیب های مرتبط با سر - بیماری های عصبی 


آزمون LOS :

آزمون LOS آزمون LOS 

در صفحه فیدبک از بیمار خواسته میشود که خود را به اختیار در ۶ جهت خود را متمایل کند تا مقداری که تعادل خود را از دست ندهد.

جمعیت هدف:

بیماران دارای مشکل اختلالات اسکلتی عضلانی یا عصبی.


آزمون DVA و GST

DVA و GST برای تعیین موقعیت و محدودیت سرعت حرکت سر استفاده میشود.


DVA : تشخیص مقدار نقص رفلکس چشم بر درک دقیق اشیاء در هنگام حرکت سر با یک سرعت مشخص در یک محدوده.

عکس ۱ : DVA || عکس ۲ : GSTعکس ۱ : DVA || عکس ۲ : GST

GST : محدودیت سرعت حرت سر در یک محدوده تعیین شده را اندازه گیری می‌کند تا جایی که فرد قادر به داشتن پهنای مناسب بینایی باشد.

مناسب برای:

بیماران با مشکل بینایی، ویستیبولار یا سایر اختلالات عصبی.


نمودار های خروجی دستگاه:

مقایسه نتایج SOT یک فرد سالم با بیمارمقایسه نتایج SOT یک فرد سالم با بیمار

در آپدیت پست نام منابع معتبر درج میشود .

ترجمه توسط میلاد شاکر (رویکت)


منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و اخبار و مقاله