+

ماده حاجب چیست؟ | رویکت

برسی انواع ماده حاجب و کاربرد های آن

ماده حاجب یا ماده کنتراست زا (Contrast agent) به ماده‌ای گویند که برای افزایش کنتراست در پرتونگاری در پزشکی و فیزیک پزشکی بکار می‌رود.


در گرافی دستگاه گوارش مادهٔ حاجب معمولاً باریم سولفات است.


گاهی از این مواد برای ایجاد تفکیک بصری دستگاه گردش خون از طریق آنژیوگرافی (معروف به Blood pool imaging) استفاده می‌شود.


MRI :


در ام آر آی، ماده حاجب معمولاً از ترکیب های پارامغناطیسی مانند گادولینیوم-DTPA بهره می‌برد. اینها زمان T1 (و اغلب *T2) را کاهش داده و به همین دلیل، پس از تزریق این ماده باعث افزایش کنتراست در تصاویر T1w می‌شود.


گادودیامید و مگنویست دو نمونه پر مصرف از مواد حاجب در ام آر آی هستند.


در سی تی اسکن


در سی تی اسکن این مواد غالباً از ترکیبات ید دار محلول در آب خوراکی (گاستروگافین) و تزریقی (اروگرافین و امینپاک) بهره می‌برند.


در پیلوگرام داخل وریدی


در پیلوگرام داخل وریدی این مواد غالباً از ترکیبات یددارمحلول در آب تزریقی (مانند یدیکسانول) و تزریقی (اروگرافین و امینپاک) بهره می‌برند.


منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و عمومی