+

قوانین استفاده از کاما در نوشته های به زبان انگلیسی

یکی از مهم ترین مشکلات نوشتن متن های انگلیسی نحوه استفاده از علائم نگارشی است و علی الخصوص نحوه استفاده کردن از ویرگول یا کاما که قوانین زیادی دارد و خیلی باعث مشکل می شود. در این مقاله قوانین استفاده از کاما را با مثال هایی توضیح می دهیم.

کاما چیست؟

در علائم نگارشی نقطه جمله را تمام می کند و کاما نشانگر یک توقف کوچکتر است. به عبارتی دیگر کاما، علامتی ست که در یک جمله کلمات، عبارات و ایده ها را از هم جدا می کند.

در ادامه مثال ها جمله اول اشتباه و جملات بعد از آن حالت صحیح آنهاست.

  • کاما نباید فاعل را از فعل جدا کند. مثال:

My friend Cleo, is a wonderful singer.

My friend Cleo is a wonderful singer.

چون در گفتار معمولا یک فاصله در گفتن فاعل و فعل وجود دارد این احساس وجود دارد که باید کاما در این بین قرار بگیرد اما در نگارش اینگونه نیست و نباید کاما بیاید. این نکته را مخصوصا در مورد جملات بلندتر مراقب باشید.

The things that cause me joy, may also cause me pain.

The things that cause me joy may also cause me pain.

Navigating through snow, sleet, wind, and darkness, is a miserable way to travel.

Navigating through snow, sleet, wind, and darkness is a miserable way to travel.

  • اگر فاعل یا مفعول از دو اسم تشکیل شده باشد نباید این دو اسم را با کاما از هم جدا کنید

Cleo, and her band will be playing at Dockside Diner next Friday.

Cleo and her band will be playing at Dockside Diner next Friday.

Cleo will wear a sparkly red blazer, and high heels.

Cleo will wear a sparkly red blazer and high heels.

  • وقتی فاعل دو یا بیشتر فعل را انجام میدهد، فعل ها را با کاما نباید از هم جدا کنیم.

Cleo will sing, and play the banjo.

Cleo will sing and play the banjo.

  • این نکته وقتی خیلی مهم میشود و خیلی ها اشتباه میکنند که جملات بلندتر می شوند.

I meant to buy tickets for Cleo’s show, but ran out of time.

I meant to buy tickets for Cleo’s show but ran out of time.

  • وقتی دو جمله را به هم می خواهیم وصل کنیم یا باید از لغات متصل کننده استفاده کنیم و یا از نقطه ویرگول. مثال:

We were out of milk, I went to the store.

We were out of milk, so I went to the store.

We were out of milk; I went to the store.

  • هنگام مقایسه دو چیز از کاما استفاده نکنید:

This box is lighter, than that box.

This box is lighter than that box.

Hardcover books are more expensive, than paperback books.

Hardcover books are more expensive than paperback books.

  • در صورتی که در پرانتز میخواید به موضوعی رو اضافه کنید از کاما استفاده کنید. مثال های زیر را ببینید:

The weather I was happy to see was beginning to clear.

The weather, I was happy to see, was beginning to clear.

Geoff’s cooking skills if you can call them skills left something to be desired.

Geoff’s cooking skills, if you can call them skills, left something to be desired.

It was sadly the last day of camp.

It was, sadly, the last day of camp.

Mary unlike Anne is very organized.

Mary, unlike Anne, is very organized.

  • اگر بیش از دو مورد را بخواهید لیست کنید باید از کاما استفاده کنید:

Julie loves ice cream books and kittens.

Julie loves ice cream, books, and kittens.

Julie loves ice cream, books and kittens.

  • ممکن است به جای اسم بخوهاید عبارات را به صورت موردی لیست کنید و باز هم از کاما استفاده کنید.

I cleaned the house and garage, raked the lawn, and took out the garbage.

  • فعل را از مفعول جدا نکنید.

Mary said, she likes chocolate.

Mary said she likes chocolate.

منبع سایت Grammarly


منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و لغات تخصصی